Vad betyder ostarnas namn?

På Latin:

Vera = äkta, sann
Magna = stor
Dura = hård
Blenda = bländande sköna, listig
Alba = vit
Rubra = röd

Vissa av våra ostar är säsongsvara, eftersom fåren mjölkas säsongsvis.